Om

 

Psykologspesialist Tåsen.

Min teoretiske plattform og min praksis som psykologspesialist:

Jeg er 53 år og ble uteksaminert fra embedsstudiet i psykologi i 1997 ved Universitetet i Oslo. Etter dette jobbet jeg i PP-tjenesten, ved Barnevernets Ungdomssenter (BUS), deretter på Ungdomspsykiatrisk Akuttavdeling (OUS). I 2001 begynte jeg som psykolog ved Ryen DPS på Gruppeenheten. Har viderespesialisert meg som psykologspesialist.

Denne spesialiseringen omfatter flere fordypningsordninger. Spesialistordningen i regi av Norsk Psykologforening (klinisk voksen) og Affektbevissthetsutdanningen i regi av Jon Monsen.

Etter dette tok jeg videreutdanningsprogrammet innenfor Institutt for Aktiv psykoterapi (IAP) med fordypning ungdom og voksne. Jeg var også med på å etablere gruppebehandlingsutdanning innen IAP.

Ved siden av dette tok jeg gruppeutdanningen i Institutt for Gruppeanalyse (IGA) i regi av Norsk Psykologforening. Videre har jeg tatt flere kurs innenfor mentaliseringsterapi (individuelt og gruppe) og videreutdanning innenfor traumeterapi i regi av RVTS; Regionalt Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, med fokus på voksne og barn.

Jeg har mest erfaring med individual terapi, parterapi, utredning og behandling av angst og depresjonsproblematikk, relasjonelle vansker, gruppeterapi, samt veiledning av andre psykologer (individuelt og i grupper). Jeg har også erfaring å jobbe med seksuelle vansker. Jobbet på Universistetet i Oslo på Psykologisk Institutt, som veileder av psykologistudenter i hvordan drive gruppebehandling. Jeg tilbyr 60 minutters psykoterapi og ikke 45 minutter som er det vanlige. Har kontor på Sareptas hus på Tåsen. Carl Grøndhalsvei 1.

Medlem av Norsk Psykologforening

Anne Cecilie Larsen
annececiliel@hotmail.com
Tlf: 41524151