Om

 

Psykologspesialist, Tåsen /Ullevål/ Nordberg, Oslo

Min teoretiske plattform og min praksis som psykologspesialist:

Jeg er 55 år og ble uteksaminert fra embedsstudiet i psykologi i 1997 ved Universitetet i Oslo. Etter dette jobbet jeg i PP-tjenesten, ved Barnevernets Ungdomssenter (BUS), deretter på Ungdomspsykiatrisk Akuttavdeling (OUS). I 2001 begynte jeg som psykolog ved Ryen DPS på Gruppeenheten. Har viderespesialisert meg som psykologspesialist.

Denne spesialiseringen omfatter flere fordypningsordninger. Spesialistordningen i regi av Norsk Psykologforening (klinisk voksen) og Affektbevissthetsutdanningen i regi av Jon Monsen.

Etter dette tok jeg videreutdanningsprogrammet innenfor Institutt for Aktiv psykoterapi (IAP) med fordypning ungdom og voksne. Jeg var også med på å etablere gruppebehandlingsutdanning innen IAP.

Ved siden av dette tok jeg gruppeutdanningen i Institutt for Gruppeanalyse (IGA) i regi av Norsk Psykologforening. Videre har jeg tatt flere kurs innenfor mentaliseringsterapi (individuelt og gruppe) og videreutdanning innenfor traumeterapi i regi av RVTS; Regionalt Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, med fokus på voksne og barn.

Jeg har mest erfaring med individual terapi, parterapi, utredning og behandling av angst og depresjonsproblematikk, relasjonelle vansker, gruppeterapi, samt veiledning av andre psykologer (individuelt og i grupper). Jeg har også erfaring å jobbe med seksuelle vansker. Jobbet på Universistetet i Oslo på Psykologisk Institutt, som veileder av psykologistudenter i hvordan drive gruppebehandling. Jeg tilbyr 60 minutters psykoterapi og ikke 45 minutter som er det vanlige. Har kontor på Nordberg (Tåsen/Ullevål/Sognsvann) i Borgestadveien 2a, 0875.

Jeg jobber uten refusjon, noe som innebærer at du må dekke konsultasjonen selv. Mange helseforsikringer dekker opp til 10 timer hos prykolog. 

Tilbyr også video-konsultasjoner og telefonkonsultasjoner.

Merk at frist for avbestilling er 48 timer (2 virkedager): Psykologer tar som regel inn et begrenset antall klienter med målsetting å sette av et tilbud om et visst antall timer over tid. Dersom du blir nødt til å avbestille under 48 timer eller glemmer avtalen, må timen i sin helhet betales uansett årsak. Unntak gjelder der andre kan overta timen. Avbestilling sendes på sms eller mail. 

Medlem av Norsk Psykologforening

Anne Cecilie Larsen
annececiliel@hotmail.com
Tlf: 4152.4151